• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Aanmelden

Als u uw zoon/dochter wilt aanmelden bij ons op school, dan kunt u contact met ons opnemen d.m.v. het aanmeldingsformulier. U en uw kind worden vervolgens uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek komen onder andere de levensbeschouwelijke en onderwijskundige uitgangspunten van de school aan de orde. Daarnaast laten we de school aan u zien, zodat u een goede indruk krijgt van Het Baken.

Per leerling wordt bekeken of hij/zij toegelaten kan worden. Een aantal uitgangspunten wordt daarbij gehanteerd, bijvoorbeeld een evenwichtige balans in groepsgrootte en een balans tussen zorg- en niet-zorgkinderen. Als uw zoon/dochter nieuw op school is krijgt u een intakeformulier mee naar huis. In dat formulier worden u een aantal vragen voorgelegd, die gericht zijn op de (voorschoolse) ontwikkeling van uw kind. Wij vinden het van belang daar goed op de hoogte van te zijn, zodat wij adequaat kunnen inspelen op eventuele bijzonderheden.