• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

De Derde Kamer

Wij hebben op CBS Het Baken een soort van mix tussen ‘kinderwerkgroep’ en ‘kinder-medezeggenschapsraad’. Hierin zitten leerlingen uit groep 5-8. We willen namelijk graag een meer actieve rol van leerlingen, ook als het om schoolzaken gaat. Kinderen beslissen niet helemaal zelf hoe de dingen op het Baken zullen gaan, maar krijgen op sommige punten wel een stem en/of kunnen meehelpen en -denken bij de geplande activiteiten of acties. Het gaat dus met name om een soort ‘adviesrecht’ richting het team en directie van Het Baken. Alle groepen kiezen een soort groepsvertegenwoordiger voor de duur van in principe één schooljaar. Dat is degene die de meeste stemmen van de groep krijgt. 

In het schooljaar 2019-2020 komt de derde kamer ongeveer 6 keer bij elkaar. Een terugkoppeling hiervan wordt via deze pagina gepubliceerd en in de groepen 5-8 besproken. Mogelijke acties die hieruit voortkomen worden door het Bakenteam opgepakt (zoveel mogelijk samen met de kinderen).