• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

MR-vergaderingen

De MR vergadert circa zes keer per jaar. In voorkomende gevallen kan een extra MR-vergadering noodzakelijk zijn. Een week voorafgaand aan de vergadering worden de stukken verstuurd.

De MR hanteert een jaarplanning met te behandelen thema’s. Vanzelfsprekend kunnen onderwerpen verschuiven in het jaar of kunnen nieuwe onderwerpen zich aandienen. De jaarplanning dient dan ook slechts als leidraad / gids voor de te behandelen thema’s.

Om ervoor te zorgen dat de MR optimaal functioneert naar de directie en de achterban toe, maar ook dat binnen de MR de werkzaamheden zo goed mogelijk verlopen en ieder lid haar/zijn bijdrage vrijuit kan leveren, wordt het functioneren van de MR eenmaal per jaar in juni geëvalueerd. Deels gebeurt dit in samenspraak met de directie.

Vergadering             Locatie                    Aanvangstijd             
15-10-2018 't Kofschip 19.45 uur
20-11-2018 De Reede 19.45 uur
17-12-2018 't Kofschip 19.45 uur
29-01-2019 De Reede 19.45 uur
04-03-2019 't Kofschip 19.45 uur
09-04-2019 De Reede 19.45 uur
27-05-2019 't Kofschip 19.45 uur
18-06-2019 De Reede 19.45 uur