• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Schoolgids 2018-2019

De voor het schooljaar 2018-2019 aangepaste schoolgids is beschikbaar. Het document bevat weer een aantal aanpassingen vergeleken met het exemplaar van 2017-2018. De MR heeft ingestemd met alle wijzigingen. De gids wordt niet afgedrukt, tenzij ouders daarvoor een verzoek indienen bij de schoolleiding. De schoolgids 2018-2019 is hier te downloaden.