• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Ontwikkelingsvoorsprong en Plusgroep

plusgroepOp Het Baken vinden wij het belangrijk dat ieder kind zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen. Dit betekent dus dat wij ons onderwijs op verschillende niveaus aanbieden in een groep. Voor het ene kind maken we de leerstof eenvoudiger, terwijl een ander kind juist meer aankan en moeilijkere taken verricht.

Onze visie op deze groep kinderen en de werkwijze die daaraan is gekoppeld, leest u op deze pagina.

Sommige kinderen hebben ten opzichte van hun klas- en leeftijdgenootjes een grote voorsprong op het gebied van taal, rekenen, spelling en/of begrijpend lezen. De leerstof van de desbetreffende groep biedt hen te weinig uitdaging, waardoor ze zich gaan vervelen en zich niet verder ontwikkelen. Ook zien we vaak dat deze kinderen gaan onderpresteren. Ze laten niet meer zien wat ze écht kunnen.

Omdat ook deze kinderen moeten ‘leren leren’, wordt de leerstof aangepast en worden er verrijkingstaken aangeboden. Deze taken sluiten aan bij de manier van leren die past bij deze doelgroep.
Ook gaan deze kinderen iedere vrijdagochtend een uur naar de Plusgroep om daar, onder begeleiding van een leerkracht die zich hierin heeft gespecialiseerd, met andere kinderen op hun niveau aan projecten te werken.
Soms wordt er met de gehele groep aan één thema gewerkt en sluiten we dit af met een gastles of excursie. De kinderen mogen echter ook zelf thema’s kiezen waar hun interesse naar uitgaat en waar ze graag meer over willen leren. Wat ze geleerd hebben wordt verwerkt in een spel, Power Point-presentatie, quiz, werkstuk e.d. Het eindresultaat wordt tenslotte in de klas gepresenteerd, zodat de leerkracht én de klasgenootjes kunnen zien wat het kind in een bepaalde periode heeft geleerd en gedaan in de plusgroep.

Wat willen we met de plusgroep bereiken? Dat het kind…

  • leert te leren, waarbij we uitgaan van de interesse van het kind;
  • leert samen te werken, want dat vinden deze kinderen vaak moeilijk;
  • leert, door zelf dingen te onderzoeken en ontdekken;
  • de kans krijgt om met andere kinderen om te gaan, die op hetzelfde niveau denken en leren.
  • zich ontwikkelt op een manier die aansluit bij datgene wat het nodig heeft.

Met het onderwijs op onze school, waarvan de plusgroep een onderdeel is, willen wij een bijdrage leveren aan een goede ontwikkeling van het (meer)begaafde kind. Daar heeft het namelijk recht op! Meer weten? Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Foto: Bij het onderwerp 'puzzelen met piramides' moesten de kinderen iets bedenken om een grote steen te kunnen verplaatsen zonder moderne werktuigen. Dit is het resultaat van Joost en Rozemarijn (groep 7).foto