• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Personeel

Het Bakenteam bestaat uit een groep enthousiaste mensen die ieder op hun eigen manier bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Voor het team zijn 'enthousiasme, betrokkenheid en professionaliteit' belangrijke termen. Om goed onderwijs te geven aan de kinderen werkt het team intensief samen. Iedereen in het team volgt individueel of groepsgewijs nascholingscursussen. Enkele malen per schooljaar vinden er voor het team studiedagen plaats. Nascholing is een belangrijk middel om de competenties van het team te verbeteren. Zodoende spelen de collega's beter in op actuele ontwikkelingen in het onderwijs.

Wie zijn dat dan? Ongeveer 40 lesgevende leerkrachten, 1 conciërge, 1 administratief medewerker, 1 onderwijsassistent, 2 intern begeleiders, 3 remedial teachers en 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs, 2 bouwcoördinatoren en 1 directeur

Daarnaast zijn er nog een heel aantal collega's met een specialisme. Hier noemen we er een aantal:

1 coördinator fysieke veiligheid, 1 coördinator sociale veiligheid, 1 ICT-er (informatie- en computer technologie), 1 BHV-coördinator (bedrijfshulpverlening), 3 ICO's (interne coach opleiden), 2 specialisten hoogbegaafdheid, 1 specialist Wetenschap en Techniek, 1 dyslexiespecialist, 

De namen (en gegevens) van al onze collega's staan in de kalender/adressengids die alle gezinnen aan het begin van ieder schooljaar uitgereikt krijgen. Daarin is ook een foto van alle teamleden opgenomen.