• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Medisch handelen binnen CPOV

Sinds begin 2017 is er CPOV-beleid vastgesteld over het 'hoe om te gaan met medische handelingen binnen CPOV-scholen'. In het kort komt het erop neer dat leerkrachten geen medicijnen bij kinderen mogen ‘toedienen’. De reden hiervoor is dat voor beroepsmatige medicijnverstrekking een zogenaamde BIG-registratie vereist is. Onderwijspersoneel is niet in het bezit van een dergelijke registratie. Wanneer er onder toezicht van een leerkracht wel medicijnen genomen moeten worden (bv. Ritalin) moeten ouders hiervoor een document ondertekenen, waarin zij hier toestemming voor geven. Wij hebben op beide locatie een kluisje gereserveerd voor medicijnen die op school bewaard moeten worden. Heeft u vragen over dit aangescherpte beleid dan kunt daarvoor bij de leerkracht terecht. Indien nodig zal in het kader van medisch handelen overleg moeten plaatsvinden met één van onze intern begeleiders. 

U kunt hier het document bekijken: beleid medisch handelen.