• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Verwijzing VO

Als school hanteren wij een duidelijk beleid ten aanzien van het verwijzen van groep 8 leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs. Deze uitgangspunten inclusief tijdpad staan vermeld in het protocol 'beleid verwijzing VO'. U kunt het protocol hier inzien.