• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Schoolplan 2015-2019

Op deze pagina is het schoolplan van Het Baken voor het schooljaar 2015-2016 te vinden. In dit plan staan de plannen van onze school voor de komende 4 jaar beschreven. De gids is een kwaliteitsdocument dat verplicht is binnen scholen en geeft sturing aan de borging cq. verbetering van de onderwijskwaliteit. De MR heeft met dit schoolplan ingestemd.

Het schoolplan is hier te downloaden: schoolplan 2015-2019.