• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Schooltijden

Op Het Baken gaan de onderbouwleerlingen 23,75 uur en de bovenbouwleerlingen 25,75 uur per week naar school. De data van vakanties, extra vrije dagen, studiedagen en dergelijke worden elk jaar aan het begin van de cursus verstrekt via de activiteitenkalender. Vanaf het schooljaar 2017-2018 hanteert het Baken een continurooster wat betekent dat alle kinderen samen op school eten tussen de middag.

De vrije dagen worden vermeld in de activiteitenkalender die in de eerste schoolweek aan alle oudste leerlingen wordt uitgereikt en ook op deze website is te vinden. 

De schooltijden zijn:

Dag

Tijd

Groepen

maandag

8.30-14.30 uur

groep 1 t/m 8 

dinsdag

8.30-14.30 uur

groep 1 t/m 8 

woensdag

8.30-12.15 uur

groep 1 t/m 8

donderdag

8.30-14.30 uur

groep 1 t/m 8 

vrijdag

8.30-12.00 uur

8.30-14.30 uur 

groep 1 t/m 4

groep 5 t/m 8