• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

TSO en BSO

Vanaf het schooljaar 2017-2018 hanteert Het Baken een continurooster. Alle kinderen eten tussen de middag op school met de leerkracht.

De buitenschoolse opvang wordt binnen stichting CPOV al vanaf 2007 ondergebracht bij Kwink Kinderopvang BV. Sinds enige jaren is het ook mogelijk om via Christelijke Kinderopvang Luna BSO af te nemen. Vanaf oktober 2017 zal er binnen het Baken (locatie De Reede) een interne Luna-BSO opgestart worden.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie via het contactformulier.