• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Wat wij willen

Het Baken wil de kinderen een brede basis meegeven, een fundament waarop het kind zijn/haar individuele mogelijkheden en talenten kan ontwikkelen. Drie kernwaarden vinden wij hierbij belangrijk: 

Visie


Relatie: ik hoor erbij en tel mee!

Autonomie: ik wil het zelf doen!

Competentie: ik kan het!

Een school moet een veilige omgeving zijn, een plek van geborgenheid. Een plaats waar je mag zijn wie je bent. Als school hebben we de opdracht de kinderen uit te rusten met de bagage die zij nodig hebben te functioneren in de samenleving. Een samenleving waar steeds minder sprake is van (Bijbelse) normen en waarden.

Op onze school werken we aan een veilig klimaat waarbinnen kinderen en leerkrachten zich met plezier kunnen ontwikkelen. Hierbij is er systematisch aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onze school heeft een doorgaande lijn voor 4- tot 12-jarigen in leerstof en werkwijze. We zoeken naar wegen om aan de onderwijsbehoefte van de kinderen tegemoet te komen binnen de mogelijkheden van ons onderwijs.

Op onze school zijn coaching en intervisie naast kennisuitbreiding belangrijke onderdelen van de professionalisering van de medewerkers.

Als team van Het Baken zien we dit alles als een uitdagende opgave die we met veel inzet en enthousiasme uitvoeren. Wij zien het als onze missie de kinderen voldoende toe te rusten naar een plek in het voortgezet onderwijs en de samenleving.

Veel meer informate over wie wij zijn vindt u in onze schoolgids. De meest actuele versie (2018-2019) kunt u via de pagina 'schoolgids' downloaden.