• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Actuele kalender Het Baken

Alle acturele data kunt u vinden in de kalender Het Baken. 

Kalender Het Baken

De data zijn ook opgenomen in het ouderportaal van ParnasSys. Bij de start van het schooljaar ontvangt elke ouder een pdf bestand met daarin alle data, zie de kalender per week Het Baken 2020-2021 voor Het Baken.

Elke maand wordt in het Scheepsjournaal de maandplanning opgenomen. Data wijzigen niet, tijdstippen zijn bij benadering en kunnen worden aangepast.