• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Algemene onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit is een belangrijk, zo niet het belangrijkste thema voor een school die een goede school wil zijn. Daarom besteden wij als CBS Het Baken structureel aandacht aan het meten van onze kwaliteit. Dat gebeurt door met alle collega's hele duidelijke afspraken te maken over allerlei uiteenlopende thema's (zoals didactisch handelen, pedagogisch handelen, afstemmen op leerlingbehoefte etc.). Een ander onderdeel hiervan is de bevraging van ouders en leerlingen over hun tevredenheid. Daarnaast worden er interne audits uitgevoerd binnen CPOV. Dit heeft als doel de interne kwaliteit op de verschillende scholen te monitoren. Verder bezoekt de onderwijsinspectie 4-jaarlijks de bestuurder van het CPOV en de verschillende scholen. Het doel hierbij is of de onderwijskwaliteit van voldoende niveau is.  
Al deze input gebruiken wij om ons kwaliteitsbeleid verder aan te scherpen en ons onderwijs te kunnen verbeteren. Voor meer inzicht in de opbrengsten verwijzen wij u naar het kopje opbrengsten. 

Hoe we ons kwaliteitsbeleid vormgeven is beschreven in het document kwaliteitsbeleid
Het Baken. Heeft u vragen en/of opmerkingen over dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.