• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Interne audit

Scholen in Nederland en binnen onze stichting CPOV werken voortdurend aan hun kwaliteit. Binnen onze scholen worden verschillende kwaliteitsinstrumenten gebruikt die input leveren voor verbeteracties. Analyse van opbrengsten, tevredenheidspeilingen en kwaliteitszorg instrumenten bieden voor onze school ankers op weg naar voortdurende verbetering. Daarbij gaan we uit van de volgende vijf kwaliteitsvragen:
- Doen wij de goede dingen?
- Doen wij de dingen goed?
- Hoe weten wij dat?
- Vinden anderen dat ook?
- Wat doen wij met die kennis en informatie?

Binnen CPOV werken we voortdurend aan de kwaliteitsontwikkeling. We hebben hierbij de volgende doelstelling geformuleerd.

De scholen van CPOV worden een keer per twee schooljaren bezocht door een team van daartoe opgeleide auditoren die, op basis van een auditkader, samen met de school verkennen wat de krachtige elementen zijn van de ontwikkeling van de school en waar het ontwikkelpotentieel of de ontwikkelnoodzaak ligt. Daarnaast kan een school ook op eigen initiatief een audit aanvragen. 

Het auditteam bestaat uit personeelsleden vanuit de stichting CPOV die hier een opleiding voor hebben gevolgd.