• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Inspectie

Een keer per 4 jaar doet de inspectie onderzoek bij ieder bestuur en haar scholen. De vraag is hierbij wat beter kan en wat beter moet. 
Centrale vragen zijn:

  • Is er voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en wordt er gestuurd op verbetering van de onderwijskwaliteit.
  • Is er een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het bestuur transparant en integer.
  • Wordt er actief gecommniceerd over de eigen prestaties en die van de scholen.
  • Is het financieel beheer deugdelijk. 

Met de bestuurder van het CPOV wordt het eerste gesprek gevoerd. Vervolgens volgt er een onderzoek op, in dit geval, Het Baken. 
Hier zijn een 3-tal soorten onderzoek mogelijk.

  1. Een verificatieonderzoek. Is de sturing op de kwaliteit in de praltijk ook zichtbaar. De kwaliteit wordt in kaart gebracht op vooraf bepaalde standaarden.
  2.  Als er een vermoeden is van een risico dan kan hier onderzoek naar worden gedaan.
  3. Een school kan, op verzoek, als goed worden beoordeeld. Hierbij worden alle standaarden beoordeeld.

Het Baken behaalde op alle onderdelen die bezocht zijn een voldoende. Het laatste bezoek was in 2017. U leest hier het Verslag toezicht CPOV 2017.