• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Kanjertraining

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen vindt Het Bakenteam enorm belangrijk. Op Het Baken gebruiken wij in dat kader de Kanjertraining. We zijn een zogenaamde 'Kanjerschool'. Met deze methode werken wij wekelijks aan een goed pedagogisch klimaat in de klas en in de school. De Kanjertraining geeft de kinderen handvatten in sociale situaties. De training werkt met vier gedragstypen (dieren met petten). Belangrijk is dat 'je niet een type bent, maar doet als een type'.

Kanjertraining

 

Op school hanteren we de kanjerafspraken:

• we vertrouwen elkaar;
• we helpen elkaar;
• niemand speelt de baas;
• niemand lacht uit; 
• niemand blijft zielig.

Op school hebben we kanjercoördinatoren. Dit zijn Linda Verwoert, Marjolein Drikmaat en Naomi van Voorst. Zij coordineren alle zaken rond de kanjertraining binnen school. De anti-pestcoördinator is juf Hetty van Woudenberg. 

Voor meer informatie over de Kanjertraining kunt u op de volgende link klikken: www.kanjertraining.nl