• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit is een belangrijk, zo niet het belangrijkste thema voor een school die een goede school wil zijn. Daarom besteden wij als CBS Het Baken structureel aandacht aan het meten van onze kwaliteit. Dat gebeurt door met alle collega's hele duidelijke afspraken te maken over allerlei uiteenlopende thema's (zoals didactisch handelen, pedagogisch handelen, afstemmen op leerlingbehoefte etc.). Een ander onderdeel hiervan is de bevraging van ouders en leerlingen over hun tevredenheid. Op deze pagina zullen we, na uitkomsten van peilingen of anderszins, documenten plaatsen ter informatie. Heeft u daar vragen en/of opmerkingen over dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Voor het schooljaar 2017-2018 hebben we een aantal thema's vastgesteld. In de verschillende Scheepsjournaals zullen deze toegelicht worden. Dit zijn de hoofdthema's. Het eerste thema is Sociale veiligheid (waaronder veel aandacht voor de Kanjertraining, grensoverschrijdend gedrag en kindgesprekken). Het tweede thema is ons onderwijsaanbod. We willen nog beter worden in het afstemmen op verschillen en daarnaast allerlei nieuwe methodes (ingevoerd in 2016-2017) nog beter toepassen. Het derde thema is het werken aan een professionele cultuur. Goede leerkrachten professionaliseren en houden hun bekwaamheid op peil. 

Aan het einde van het schooljaar 2016-2017 hebben we een algemene tevredenheidspeiling uitgezet onder personeel en ouders. De leerlingen van de groepen 5-8 komen aan het begin van het schooljaar 2017-2018 aan de beurt. Eind oktober 2017 zullen we de resultaten van deze peilingen terugkoppelen inclusief een aantal verbeterpunten die wij hieruit meenemen.

Tenslotte maakt onze school onderdeel uit van het reguliere toezicht van de onderwijsinspectie. Op de site van de onderwijsinspectie kunt u de rapporten vinden. In de nieuwsbrieven worden deze rapporten toegelicht.