• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Ontwikkelingsvoorsprong en Plusgroep

Op Het Baken vinden we het belangrijk dat iedere leerling zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen. Dit betekent dat we ons onderwijs zoveel mogelijk laten aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Voor de ene leerling maken we de leerstof wat eenvoudiger en/of herhalen we de leerstof wat vaker, terwijl een andere leerling juist meer aan kan en moeilijkere taken krijgt. Over deze laatste groep leerlingen willen we hier iets meer vertellen.

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben een groot leerrendement en leren vaak op een andere manier. Zij hebben nauwelijks herhaling nodig, kunnen de leerstof ‘compacten’ (bepaalde stof overslaan) en moeten uitgedaagd worden met opdrachten over andere onderwerpen naast de reguliere stof. Bij deze leerlingen wordt binnen ons onderwijs een beroep gedaan op onderzoekende vaardigheden. Vaardigheden als analyseren, evalueren en creëren nemen daarbij een belangrijke plek in.

Naast verrijkingstaken in de groep is er voor deze leerlingen de mogelijkheid om iedere week deel te nemen aan de plusgroep. Onder begeleiding van een leerkracht wordt er aandacht besteed aan o.a. filosoferen en projectmatig werken.

Op dit moment is er op CBS Het Baken een plusgroep 1-3 o.l.v. juf Gerardine op De Reede en juf Marjan op ‘t Kofschip, een plusgroep 4 o.l.v. juf Els en een plusgroep 5-8 o.l.v. juf Karin.

In deze plusgroepen werken we met ‘ontwikkelingsgelijken’, dat wil zeggen dat de leerlingen omgaan met leerlingen die op hetzelfde niveau denken en leren. Er wordt gewerkt vanuit persoonlijke doelen en leervragen, waarbij rekening wordt gehouden met interesses van de leerlingen.Met het onderwijs op onze school willen wij op bovenstaande wijze een bijdrage leveren aan een goede ontwikkeling van de leerling met een ontwikkelingsvoorsprong.

 

plusgroep