• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet op passend onderwijs in werking getreden, de zogenaamde zorgplicht. In de praktijk betekent dit dat eerst geprobeerd wordt om kinderen te plaatsen op de school van hun voorkeur. De school houdt daarbij rekening met de behoeften van het kind, de voorkeuren van de ouders en de mogelijkheden van de school. Het Baken wil een school zijn waar de kinderen 'uit de buurt' welkom zijn. Ieder kind kan, ondanks zijn/haar beperkingen, leren. Om goed passend onderwijs te kunnen bieden maakt Het Baken het onderwijsaanbod meer handelingsgericht en ontwikkelingsgericht. Dit betekent dat wij vooral rekening houden met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarbij willen wij samenwerken met de omgeving van het kind. Samenwerken met ouders vinden wij dan ook belangrijk. Handelingsgericht werken gaat uit van een positieve houding. Doelgericht en systematisch wordt gewerkt aan de juiste zorg voor de kinderen.

Het Baken kan helaas niet aan alle kinderen een optimale leeromgeving bieden. Als wij dit niet kunnen, dan helpen wij de ouder(s)/verzorger(s) bij het zoeken naar een passende plek.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende bijlage: Schoolondersteuningsplan CBS Het Baken.