• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Personeel

Het Bakenteam bestaat uit een groep enthousiaste mensen die ieder op hun eigen manier bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Voor het team zijn 'enthousiasme, betrokkenheid en professionaliteit' belangrijke termen. Om goed onderwijs te geven aan de kinderen werkt het team intensief samen. Iedereen in het team volgt individueel of groepsgewijs nascholingscursussen. Enkele malen per schooljaar vinden er voor het team studiedagen plaats. Nascholing is een belangrijk middel om de competenties van het team te verbeteren. Zodoende spelen de collega's beter in op actuele ontwikkelingen in het onderwijs.

Wie zijn dat dan?
Ongeveer 40 lesgevende leerkrachten, 1 conciërge, 1 administratief medewerker, 5 onderwijsassistenten, 2 intern begeleiders, 1 remedial teachers en 3 vakleerkracht bewegingsonderwijs, 2 bouwcoördinatoren, 1 vakleerkracht muziek en 1 directeur.

Een aantal collega's is coördinator op een bepaald vakgebied: 

een ICT coördinator (informatie- en computer technologie),
een BHV-coördinator (bedrijfshulpverlening), 
interne coach opleiding
een cultuur coördinator,
een kanjercoördinator,
een anti-pest coördinator.

Een aantal collega's heeft een bepaald specialisme:
hoogbegaafdheid;
dyslexie; 
e-coach; 
coaching.