• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Protocollen en beleid Het Baken

Om de organisatie op een grote school als Het Baken goed te laten verlopen is er duidelijk schoolbeleid nodig. Of het nu gaat om afspraken over op tijd op school komen, luizenkammen of het betalen van de ouderbijdrage, heldere afspraken zijn onmisbaar. In de schoolgids leest u veel informatie over onze school. Aanvullend is er ook beleid opgesteld. Hieronder vindt u enkele beleidsdocumenten.