• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Schoolgids

Op deze pagina is de schoolgids van Het Baken voor het schooljaar 2020-2021 te vinden. In deze gids geven we u informatie over onze school. De gids is bedoeld voor de ouders van onze huidige leerlingen, maar ook voor ouders die nog op zoek zijn naar een geschikte school voor hun kind.

In deze gids leest u over de kwaliteiten van Het Baken, onze visie en onze missie. Ook leest u op wat voor manier wij proberen om een stimulerende en veilige leeromgeving te bieden voor onze leerlingen. Het geeft u een indruk over de gang van zaken op Het Baken op onderwijskundig en op praktisch gebied.

De meest actuele schoolgids is hier te downloaden.