• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Schoolplan 2019-2023

Op deze pagina is het schoolplan van Het Baken voor het schooljaar 2019-2023 te vinden. In dit plan staan de plannen van onze school voor de komende 4 jaar beschreven. De gids is een kwaliteitsdocument dat verplicht is binnen scholen en geeft sturing aan de borging cq. verbetering van de onderwijskwaliteit. De MR heeft met dit schoolplan ingestemd.

Het  schoolplan is hier te downloaden: Schoolplan 2019-2023
Jaarlijks stellen we een jaarplan op en evalueren we het achterliggende schooljaar.