• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Schooltijden

Op Het Baken gaan de onderbouwleerlingen 23,75 uur en de bovenbouwleerlingen 25,75 uur per week naar school. De data van vakanties, extra vrije dagen, studiedagen en dergelijke worden elk jaar aan het begin van de cursus aan u meegedeeld in 't Scheepsjournaal, vermeld op de website in de jaarkalender en in de schoolgids opgenomen. We hanteren een continurooster wat betekent dat alle kinderen samen op school eten tussen de middag.

De schooltijden zijn: 

 Dag

 Tijd

 Groepen

 maandag

 8.30-14.30 uur

 groep 1 t/m 8 

 dinsdag

 8.30-14.30 uur

 groep 1 t/m 8 

 woensdag

 8.30-12.15 uur

 groep 1 t/m 8

 donderdag

 8.30-14.30 uur

 groep 1 t/m 8 

 vrijdag

 8.30-12.00 uur

 8.30-14.30 uur 

 groep 1 t/m 4

 groep 5 t/m 8