• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Strategische Koers CPOV e.o.

Samen met de collega’s van het CPOV hebben we ontdekt dat het hart van onze Strategische Koers wordt gevormd door vier verbindende thema’s. Met deze thema’s geven we aan hoe we omgaan met de uitdagingen en vraagstukken uit onze omgeving en wat onze ambities zijn met betrekking tot de nabije toekomst. We beantwoorden hiermee de vraag: ‘Wat willen wij’. Hierbij leggen we een belangrijke focus op onze levensbeschouwelijke identiteit en onze onderwijskundige en pedagogische identiteit. Onze 4 zekerheden zijn:

  • Christelijk onderwijs voor ieder kind!
  • Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!
  • Onderwijs voor ieder kind door mederwerkers met passie!
  • Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!                      

Per hoofdstuk en thema geven we in het koersplan op hoofdlijnen aan wat we willen bereiken met elkaar in de periode 2019-2023. We doen dat aan de hand van zogeheten richtinggevende uitspraken. Het beschrijft de (gewenste) situatie, die we willen tegenkomen en ervaren als we in 2023 een kijkje nemen in één van de CPOV scholen. De richtinggevende uitspraken zijn inspirerende beloften en beschrijvingen. Daarmee bieden we ruimte en flexibiliteit om in te spelen op de actualiteit en nieuwe vragen en uitdagingen.

Per CPOV school en dus voor Het Baken zijn de uitgangspunten van deze Strategische Koers de basis voor de school(beleids)plannen.
Het volledige Koersplan kunt u hier nalezen. Als u geïnteresseerd bent kunt u dit een rustig nalezen. Het schoolplan voor de periode 2019-2023 en het jaarplan voor 2019-2020 komt aan de orde in de MR van onze school.