• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Thuisonderwijs

Op 15 maart heeft het kabinet besloten dat alle scholen en dus ook Het Baken met ingang van 16 maart zijn gesloten. Een ingrijpend besluit. Kinderen en leraren zien elkaar voorlopig niet meer in de klas. Voorlopig duurt dit tot ten minste 28 april. Hierna is de meivakantie waardoor we de deuren van school op zijn vroegst zouden kunnen openen op 11 mei. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren horen we uiterlijk 28 april 2020.

Wat betekent dit concreet voor onze leerlingen?

De leerkracht stuurt wekelijks thuiswerk naar de leerlingen, dit zijn opdrachten, instructie filmpjes maar ook wordt er deels nog gewerkt in werkboeken. Elke dag is er tussen 10.00 uur en 11.00 uur en tussen 13.00 uur en 14.00 uur de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Leerlingen worden dan geholpen en daar waar mogelijk begeleidt.

Er worden ook bijbelverhalen, kanjerlesidee├źn en andere (extra) opdrachten gedeeld. De bedoeling is dat er regelmatig contact is met de leerkrachten en de leerlingen.
De gymdocenten maken bewegingstips en elke dag worden deze aan de leerlingen gestuurd!

We begrijpen dat het een groot beroep doet op de digitale middelen (computer/tablet) waarover u thuis beschikt. We hopen dat u hier een oplossing voor kunt vinden, mocht dit echt niet lukken bespreek dit dan met de leerkracht. Tot slot begrijpen we dat opdrachten vanuit school thuis niet altijd makkelijk te maken zijn en u daar ook niet altijd even veel tijd voor heeft. Toch willen we u vragen uw kind hierbij zoveel mogelijk te stimuleren/ondersteunen. En vragen kunt u altijd aan ons kwijt in een mail aan de leerkracht, we doen ons uiterste best u daarbij te adviseren

Algemene opmerkingen
Alle fysieke gesprekken gaan voorlopig niet door. Ook de themaweek vervalt net als de geplande vieringen.

Eindtoets gaat niet door
De eindtoets voor groep 8 gaat niet door. Voor de adviezen heeft het geen consequenties, immers deze zijn al gegeven. Wel zal er nog overleg met het voortgezet onderwijs (VO) voor eventueel aanvullende informatie of de warme overdracht. We denken na over de eventuele consequenties die dit geeft voor enkele leerlingen. 

Verjaardagen leerlingen
Kinderen zijn ook in deze tijd jarig. Jammer dat er niet getrakteerd kan worden. Wel zal de leerkracht op eigen wijze hier aandacht aan geven!

We wensen u en elkaar Gods zegen toe in deze moeilijke tijd!