• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

TSO en BSO

Op Het Baken werken we met een continurooster. Alle kinderen eten tussen de middag op school met de leerkracht of een TSO medewerker en gaan hierna naar buiten.
Het te houden toezicht wordt zoveel mogelijk verzorgd door zoveel mogelijk ouders van school. Hiervoor ontvangen ze een vrijwilligersvergoeding.

De buitenschoolse opvang wordt binnen Het Baken aangeboden door Christelijke kinderopvang Luna (https://www.kinderopvangluna.nl/). Uiteraard mogen ouders ook een eigen naschoolse opvang kiezen voor hun kind(eren). 

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie via het contactformulier.